مقاله کاربرد روش انتخاب تجربی در مطالعه انتخاب محیط مسکونی شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش انتخاب تجربی در مطالعه انتخاب محیط مسکونی شهری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش گذاری اقتصادی
مقاله روش انتخاب تجربی
مقاله ارزش های محیطی
مقاله محیط مسکونی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی پور خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: پاک شیر عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«محیط مسکونی» و «فرآیند انتخاب آن»، از موضوعات اصلی در مطالعات برنامه ریزی شهری محسوب می شوند. عدم قطعیت و پیچیدگی رفتار انسان، چه شهروندان و چه تصمیم سازان، بر فرآیند انتخاب اثر می گذارد. در سال های اخیر، برای مطالعه قواعد مولد و عوامل اثرگذار بر این فرآیند، از روش های ارزش گذاری اقتصادی و به ویژه، روش انتخاب تجربی استفاده شده است. با گذشت بیش از سه دهه از ظهور و کاربرد گسترده روش انتخاب تجربی، در کشور ما به این روش کمتر پرداخته شده است. هدف این مقاله، معرفی کاربرد روش انتخاب تجربی در مطالعه انتخاب محیط مسکونی شهری است. طبق نتایج این پژوهش، استفاده از روش انتخاب تجربی فرصتی مناسب برای سنجش ارزش های محیطی است که کمتر در برنامه ها و پروژه های شهری مورد توجه بوده اند. شناسایی و رتبه بندی ارزش های محیطی، سنجش میزان تمایل به پرداخت افراد، ارزیابی سیاست ها و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود، از دیگر مزیت های کاربرد روش انتخاب تجربی در این زمینه است.