سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد جاویدغنی زاده – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد عیوضی حصار – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از روش آنالیز پاسخ فرکانسی FRA)به عنوان یک ابزار تشخیصی مؤثر در شناسایی عیوب مکانیکی ترانسفورماتورهای قدرت در صنعت متداول است . روشFRAمتأثر از شرایط موجود در هنگام تست است و به صورت آفلاین مورد استفاده قرار میگیرد که این نوعاستفاده بزرگترین اشکال این روش است . در این مقاله روشی جدید برای شناسایی عیوب مکانیکی جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی در سیم پیچ ترانسفورماتورارائه میشود که بر پایه روشهای تشخیص ی خطا در خطوط انتقال (امپدانس مشخصه) است. این روش از سایر مدارات موجود در خارج ترانسفورماتور تأثیر نمیپذیرد. در بررسی این روش مدل مناسبی از سیم پیچ ترانسفورماتور در بازه فرکانسیkHz<f<MHzارائه شده و عیوب مکانیکی مختلف در حالت های گوناگون تحلیل شده اند. عیوب مکانیکی مربوط به سیم پیچترانسفورماتور بوسیله نرم افزارEMTP-RV شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی، حساسیت بیشتر نسبت به روشFRA و توانمندی روش پیشنهادی را نشان می دهند