سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین موسیوند – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
ناصر خاجی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به سهولت می توان دریافت که زمین با سطوح توپوگرافی نامنظم یکی از عوامل پاسخ های لرزه ای پیچیده می باشد دلیل اصلی ایجاد پاسخ لرزه ای پیچیده مساله انتشار و پراکنش امواج دراین سطوح است به هرحال اثرات انتشار امواج درمکان های خاصی از سطح زمین هنوز مشخص نیست و مطالعات بیشتری دراین زمینه مورد نیاز است دراین مطالعه با فرض اینکه زمین همگن ایزوتروپ و الاستیک باشد نخست فرمولاسیون موج منتشر شده دریک میدان موج SH دو بعدی با استفاده از المان مرزی محدودمقیاس شده بیان میگردد طی دو دهه اخیر این روش با ترکیب مزایای روشهای المان محدود و المان مرزی توسعه یافته است دراین روش فقط مرزهای محیط مورد نظر به کمک المانهای سطحی گسسته سازی می شود و نیازی به گسسته سازی درون قلمرو نیست برخلاف روش المان مرزی این روش نیازی به حل اساسی یا تابع گرین ندارد.