سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید وکیلی تهامی – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز
محمد زهساز – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز
قاسم مرادی برزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی فاضل بخشایش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مسائل عمده مهندسی مکانیک در طراحی قطعاتی که دردمای بالا و تحت تنشهای چند محوره قرار دارند، بررسی پدیده خزش میباشد. در این مقاله برای بررسی رفتار خزشی مراحل اول ودوم در استوانه تحت فشار، از قانون توانی در بیان معادلات ساختاری استفاده شده است. حل مسئله برای لوله های از جنس فولاد۳۰۴LCD SS انجام شده است. نخست با استفاده از آزمایشهای انجام شده، ثوابت معادلات اساسی خزش برای این فولاد بدست آمدهاند. نمونههای آزمایشی از میلگردهای سرد کشیده شده بر اساس استاندارد ASTM A276-05a تهیه شده و در دماهای ۵۲۰،۵۳۲ و۶۸۷ و ۷۱۷ و۵۴۴ درجه سانتی گراد تحت بارهای مختلف، تحت کشش با نیروی ثابت قرار گرفتهاند. در نهایت با کاربرد این معادلات اساسی، رفتار خزشی لوله تحت فشار بوسیله روش المان محدودبررسی شده و نتایج حاصل با حل تحلیلی مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصل نقاط مهم از جمله نقطه مرجع تعیین شده است. نتایج، انطباق خوب حل المان محدود با حل تحلیلی را نشان میدهد