سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی شهریاری – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هنرمند – استادیار پژوهشگاه علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری

چکیده:

استخراج مناسب عضوهای انتهایی بر میزان عدم قطعیت فرآیند طبقه بندی تصاویر ماهواره ای تأثیرگذار است. روش حداکثر زاویه مخروط کوژ SMACC روشی متداول برای استخراج عضوهای انتهایی تصاویر ابر طیفی می باشد. این تحقیق با هدف امکان استفاده از روش SMACC به عنوان مکمل روش شاخص خلوص پیکسل PPI در استخراج عضوهای انتهایی از تصاویر چند طیفی انجام شد. برای این منظور از یک تصویر پیش پردازش شده در سطح B 1 سنجنده ASTER متعلق به منطقه معدن مس پورفیری دره زار استفاده شد. تصاویر با استفاده از روش FLAASH تصحیح جوی شدند. در ابتدا عضوهای انتهایی با استفاده از دو روش PPI و SMACC استخراج شدند. سپس نقشه برداری دگرسانی هیدروترمال به کمک روش نقشه برداری زاویه طیفی SAM و بر پایه طیفهای بدست آمده از مرحله نخست انجام شد. در نهایت کنترل زمینی نتایج به دست آمده نشان داد استفاده از روش SMACC می تواند در صورت وجود ابهام به عنوان مکمل روش PPI استفاده شود.