سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نقش روشهای ژئوفیزیکی در مطالعات ساختگاهی با نگاهی ویژه به تونلها و ساختگاه آنها پرداخته شده است دراین راستا نمونه هایی از مطالعات انجام شده در ساختگاه ها و فضاهای زیرزمینی نیز ارائه شده اند مهمترین روشهایی که به آن پرداخته شده است روشهای لرزه نگاری مهندسی روشهایمقاومت ویژه الکتریکی روش گرانی روشهای الکترومغناطیسی و روشهای چاه پیمایی است با توجه به گستردگی مبانی این روشها دراین مقاله به این مبانی پرداخته نشده و یا درحدی به آنها اشاره شده است که مطلب برای مهندسینی که در مطالعات ساختگاهی از جمله تونلسازی فعالیت دارند قابل پیگیری باشد با ید توجه نمود که برخی از روشهای ژئوفیزیکی افزون به مطالعه ساختگاه تونلها قبل احداث آنها درداخل تونلها و درهنگام حفر تونلها هم کاربرد دارند.