سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
محمدصادق صادقیان – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

دراین تحقیق برای بدست آوردن سری زمانی مناسب برای امرمدلسازی جریان که کاربرد آن پیش بینی جریان رودخانه می باشد انواع روشهای پیش پردازش داده ها یعنی تخمین داده های غیرموجود آزمون ناسازگاری داده ها تعیین داده های پرت و آزمون همگنی و تصادفی بودن داده ها و ازمون کفایت طول دوره اماری و نرمال سازی داده ها توسط توابع تبدیل باکس – کاکس و ایستاسازی سری زمانی توسط روش تفاضلی صورت پذیرفته است.