سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شهرکی – دانشجوی دکترای سازه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
ناصر شابختی – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان

چکیده:

هدف از تحلیل و طراحی سازه ، اطمینان از ایمنی و مقاومت کافی سازه در برابر بارهای وارده به آن می باشد اما از آنجا که بارهای وارده و مقاومت سازه ، کمیتهای تصادفی هستند می بایست یک حاشیه اطمینان مناسب را در طراحی در نظر گرفت . بدین منظور در آیین نامه ها از ضرایب تشدید بار و تقلیل مقاومت استفاده شده ، که بر مبنای روش قابلیت اطمینان مرتبه اول تعیین شده اند . در این مقاله کاربرد روشهای ممان ، برای تعیین ضرایب بار و مقاومت مورد بررسی قرار گرفته و با روش قابلیت اطمینان مرتبه اول مقایسه شده است