سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا نیک منش – عضو هیئت علمی بخش عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

شبیه سازی سیستم های آبهای زیرزمینی به دلیل پیچیدگی های موجود در طبیعت این سیستم ها به آسانی میسر نیست این در حالی است که شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل جعبه سیاه با توانایی بالایی که دارند برای مدلسازی سیستمهای پیچیده و غیرخطی بسیار مناسب می باشد شبکه های عصبی مصنوعی برمبنای استفاده از دانش نهفته بین متغیرهای ورودی و خروجی یک سیستم و بدون در نظر گرفتن فیزیک مسئله قادر به استخراج روابط ذاتی بین آنها و تعمیم آن درموقعیت های دیگر هستند نکته قابل ذکر این است که از آنجایی که ارائه روشی بهینه و با حداقل خطا درمدلسازی مدنظر می باشد لذا می توان رفتار شبکه عصبی را براساس مقادیر مطلوب با اموزش الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کرد دراین مقاله با استفاده از روش تلفیقی هوش مصنوعی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک تراز آب زیرزمینی در دشت خرامه مرودشت پیش بینی شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مشاهداتی مقایسه می گردد.