سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نیک منش – عضو هیئت علمی بخش عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

پیش بینی جریان رودخانه ها در دوره های زمانی آتی از دیرباز مورد توجه متخصصان مهندسی آب و رودخانه بوده است روابط و مدلهای گوناگونی به منظور پیش بینی میزان آبدهی رودخانه ها همچون مدلهای بارش – رواناب مدلهای سری زمانی مدلهایترکیبی هیبرید و غیره وجود دارد که البته باید متذکر شد که نتایج این مدلها به دلیل عدم شناخت دقیق و پیچیدگی عوامل موثر در آبدهی رودخانه ها در برخی موارد با مقادیر مشاهده شده تطابق نداردعلاوه بر روشهای ذکر شده روشهای هوش مصنوعی نیز جهت پیش بینی مسائل غیرخطی همچون دبی جریان رودخانه مورد استفاده قرار میگیرد دراین تحقیق کارایی روش تلفیقی هوش مصنوعی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی دبی متوسط روزانه رودخانه کر در محل ایستگاه چمریز مورد بررسی قرارگرفت جهت دستیابی به بهترین ساختار شبکه های عصبی مصنوعی ساختارهای متفاوت با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفتند با این توضیح که جهت بهینه سازی وزنهای اتصال در بین لایه های مختلف شبکه عصبی مصنوعی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.