سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و معطر، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگ

چکیده:

رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبهای طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی – بهداشتی و غذایی و بدنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان می سازد. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند. اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر به منزله فراهم نمودن امکان رشد و تولید در شرایط زراعی و کنترل شده برای انواع خودروی آنها است. اهداف کشت و اهلی کردن، کاهش فشار از عرصه های طبیعی، حفظ ذخایر توارثی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت تولید این گیاهان است. بنابراین لازم است با انجام آزمایشهای دقیق و مناسب و بکارگیری تیمارهای ذکر شده نیازهای هر گونه DNA شناسایی و میزان سازگاری در برابر عوامل محیطی مشخص گردد. پیشرفت های اخیر در زمینه ژنتیک گیاهی و تکنولوژی نوترکیب، کمک شایانی به بهبود و تقویت تحقیقات در زمینه بیوسنتز متابولیت های ثانویه کرده است. در این تحقیق به بررسی درجه اهمیت انواع روشهای اصلاح گیاهان پرداخته ایم که خود نقش مهمی در کمیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنعت داروسازی دارد.