سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیده طیبه غفاری هاشمی – کارشناسی ارشد اقتصادی
محمد یزدی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد فودازی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
امین تقی لو – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

برای تعیین نواحی دارای احتمال کانی سازی عناصر پایه در محدوده عشوند واقع در ۱۵ کیلومتری خاور نهاوند واقع در استان همدان اقدام به انجام اکتشافات رسوبات آبراهه ای شد از نظر زمین شناسی این منطقه در مرز زون سنندج – سیرجان و زاگرس مرتفع قرار میگیرد. عمده واحدهای سنگی موجود در محدوده مورد مطالعه را سنگهای آهکی مرمریتی شده به سن پالئوزوئیک تشکیل میدهد که در اثر عملکرد زون دگرگونی سنندج – سیرجان به مرمریت تبدیل شده اند در فاصله ۲ کیلومتری شمال خاوری روستای عشوند واحد نفوذی با جنس گرانیت تا گرانودیوریت در داخل واحدهای کربناته نفوذ نموده است که موجب دگرسانی و کانی سازی فلزات پایه دراین منطقه شده است جهت اجرا این مطالعات از بررسی هاله های ژئوشیمیایی ثانویه عناصر برای یافتن کانی سازی های احتمالی استفاده شد.