سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین عبدی کردانی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب
یوسف حسن زاده – استاد گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

تخمین احتمال وقع سیلاب ها به ازای دورههای بازگشت مختلف می تواند برنامه ریزان و متخصصان کشور را درزمینه راهکارهای کنترل این پدیده مخرب یاری نماید یکی از روشهای برازش توزیع های اماری برداده های جریان سیلابی استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد که قابلیت های فراوانی را درمسائل بهینه سازی دارا می باشد دراین تحقیق ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک پارامترهای توزیع آماری منتخب برای داده های ایستگاه هیدرومتری شیرین کندی را براورده نموده و سپس با استفاده از روش مونت کارلو مقدار خطای دورههای بازگشت ۱۰ ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله را پس از ۵۰۰ تکرار و به ازای الگوهای مختلف به ابعاد ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ محاسبه کرده و درانتها میازن چندک های مربوط به دوره های بازگشت ذکر شده را ارایه می نماید