سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد بهرامی ریحان – کارشناس ارشد واحد فرایند، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه
رامین کریم زاده – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت واحدهای الفینی در کشور و همچنین پیچیدگی آنها، برای واحدهای بزرگ بهینه کردن شرایط عملیاتی و بهرهوری، بسیار مهم به نظر می رسد. از آنجاییکه مدلسازی و شبیه سازی بعضی از قسمتهایاین واحد توسط روابط و معادلات سنگین ریاضی صورت می پذیرد لذا استفاده از یک روش صحیح و در عین حال ساده و کاربردی که در آن بجای استفاده از روشها و معادلات پیچیده دیفرانسیلی و ریاضی از روشها وفرمولهای ساده استفاده شده باشد بسیار مفید خواهد بود. در واقع با استفاده از این روش می توان بسیاری از پارامترهای طراحی و عملیاتی واحد را بررسی و در مورد تغییرات و در نهایت بهینه سازی آنها اظهار نظر کرد.در این کار پژوهشی مطالعه و مدلسازی واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم که از لحاظ ظرفیت بزرگترین واحد الفین جهان می باشد مورد بررسی قرار گرفته و واحدهای سرد سازی و جداسازی آن توسط روابط و روشهایتخمینی و تقریبی و با کمک نرم افزار اکسل مدلسازی و شبیه سازی و نتایج آن ارائه شد. در نهایت جهت بررسی بیشتر این روش، شش حالت عملیاتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و محاسبات آن توسط این روابط صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده قابل قبول و در بسیاری از حالتها نزدیک به شرایط طراحی بود