سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدهادی موسوی – کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
مرتضی سرگلزایی جوان – دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات
محمدکاظم اکبری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رایانش ابری یکی از فناوریهای جدید حوزه رایانش استکه از سال ۲۰۰۸ روند رو به رشدی را داشته است دراین فناوری درسه لایه مختلف زیرساخت به عنوان خدمت سکو به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان خدمت به ارایه خدمات به متقاضان پرداخته می شود از طرفی در شهر الکترونیک نیز نیاز به یک بستر مناسب برای توسعه خدمات الکترونیک توسط سازمان ها و گروه های مختلف ارایه دهنده این خدمات وجود دارد استفاده ازمعماری و مدل ارایه خدمات رایانش ابری با توجه به ویژگیهایی که درلایه های مختلف داردمی تواند به ایجاد بستری مناسب برای توسعه شهر الکترونیک کمک نماید دراین مقاله به بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خدمات لایه های مختلف رایانش ابری درشهر الکترونیک پرداخته می شود.