سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدیاسر حسینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری
عباسعلی چنگلوایی – دکتری مهندسی شیمی
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

تزریق گاز دی اکسید کربن به مخازن نفتی یکی از روشهایی است که اخیرا جهت ازدیاد برداشت موردتوجه مهندسین نفت قرار گرفته ا ست .این گاز رامی توان به دوصورت امتزاجی و غیر امتزاجی به منظورازدیاد برداشت تزریق کرد.به طور نسبی میتوان گفت در مخازنی که نفت سبک وسنگین دارند تزریق گازدی اکسید کربن به صورت امتزاجی ودرمخازن دارای نفت سنگین تزریق بصورت غیر امتزاجی موفق تراست.درمقاله زیر به خصوصیات تزریق دی اکسید کربن پرداخته شده است