سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهنا تاج نسایی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمد گیوه چی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان جعفری ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

بررسی شرایط جریان درکانالها به دلیل اهمیت آنها در انتقال آب از مسائل مورد توجه محققین می باشد از مهمترین موضوعات بررسی جریان در کانالها اثر مولفه های عرضی سرعت روی جریان است که بارزترین این اثرات را می توان ایجاد سلولهای جریان ثانویه دانست روشهای کنونی محاسباتی کانالها اثر جریان های میانگین عرضی و متعاقبا توزیع نیروهای هیدرودینامیکی موجود روی پیرامون مرطوب را درنظر نمیگیرد و این یکی از مهمترین دلایل تغییر شکل مقطع عبوری کاهش قابلیت اعتماد عملکرد و ظرفیت کانال ها است دراین پژوهش به بررسی این نوع جریان ها در سه بخش تجربی تحلیلی و عددی پرداخته خواهد شد.