سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم بهره مند – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی-سازمان زمین شناسی و اکتشافات مع
آبرادات مافی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی-سازمان زمین شناسی و اکتشافات مع
مرتضی شیخ – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – سازمان زمین شناسی و اکتشافا

چکیده:

با توجه به ارزش زیست چینه ای دیسکوآسترها (نانوفسیلهای ستاره ای رُزی شکل) در تعیین سن رسوبات دریایی پالئوژن ، تعداد ١٠٠ نمونه از طبقات شیلی، شیلی آهکی، سیلتستو نی، مارنی و آهکی مارنی از مناطق مختلفی در حوض ه ه ا ی رسوبی ایران مرآزی، آپه داغ و بینالود برداشت گردید و پس از آماده سازی نمونه ها، اسلاید های میکروسک وپی با میکروسک وپ نوری با بزرگنمایی ١٠٠٠ برابر در نور معمولی Ordinary Light مطالعه شده اند. در این بررسی ها علاوه بر شناسایی ١۴ گونه با اهمیت جنس دیسکوآستر طبقات رسوبی مورد نظر نیز تعیین سن گردیدند. گونه های مذآور عبارتند از : D.mohleri, D.delicatus, D.nobilis, D.multiradiatus, D.elegans, D.binodosus, D.barbadiensis D.distinctus, D.lodoensis, D.kuepperi, D.strictus, D.martinii, D.bifax, D.deflanderi