سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید ده نمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
حمید زعفرانی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی معصومی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

درحال حاضر درخت منطقی یکی از ویژگیهای استاندارد هرتحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی برای تعیین جنبش زمین طرح شده است هدف استفاده از درخت منطقی دربرگرفتن و اندازه گیری عدم قطعیت های شناختی است که درورودهای تحلیل خطر لرزه ای وجود دارند دراین مقاله به بحث درباره کاربرد درخت منطقی درPSHA و نتایج حاصله و تفسیر آنها و چگونگی انتخاب مقادیر طرح با سطوح مختلفی از اطمینان پرداخته ایم همچنیندرادامه نمونه ای از PSHA با استفاده از درخت منطقی شرح داده شده و نتایج حاصل مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است هدف ازاین مطالعه افزایش اگاهی ها از هدف و کاربرد درخت منطقی به عنوان وسیله ای کارامد برای تسخیر عدم قطعیت های شناختی درPSHA است.