مقاله کاربرد درخت تصمیم M5P در تعیین بیشینه فشار منفی ایجاد شده در محل افزایش ناگهانی قطر لوله های حاوی جریان تحت فشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد درخت تصمیم M5P در تعیین بیشینه فشار منفی ایجاد شده در محل افزایش ناگهانی قطر لوله های حاوی جریان تحت فشار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشدگی ناگهانی
مقاله حباب زایی
مقاله درخت تصمیم M5P
مقاله فشار منفی
مقاله پویایی سیالات محاسباتی
مقاله استهلاک کارمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان لاری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جریان های تحت فشار، استفاده از افزایش مقطع ناگهانی به عنوان یکی از گزینه های استهلاک کارمایه مطرح است. از آن جا که حباب های ناشی از پدیده حباب زایی می تواند زیانهای سازه ای قابل توجهی در پی داشته باشند، براورد بیشینه فشار منفی در بازشدگی ناگهانی مورد توجه خاص قرار دارد. نوسانهای فشار، دامنه و شدت حباب زایی به مقدار بیشینه فشار منفی وابسته است. بنابراین براورد مقدار بیشینه فشار منفی در مرحله طراحی ضروری است. در این تحقیق، با تغییر هندسه و مشخصات جریان، بازشدگی های ناگهانی پرشماری تولید و به کمک پویایی سیالات محاسباتی شبیه سازی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی های عددی انطباق لازم را با مشاهدات آزمایشگاهی داشتند، بنابراین، شبیه عددی توانایی لازم را برای پیش بینی بیشینه فشار منفی دارد. در این مقاله، برای اولین بار، از روش داده کاوی M5P برای برقراری ارتباطی سریع، دقیق و کم هزینه بین مشخصات هندسی و مشخصات جریان در بازشدگی ناگهانی، و مقدار بیشینه فشار منفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که قوانین ساده مبتنی بر M5P می توانند به دقت مقدار بیشینه فشار منفی را براورد کنند.