سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اسماعیل زاده – عضو هیئت علمی و استادیار.
زهرا کارمزدی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

اطلاعات به عنوان ابزاری استراتژیک در دست مدیریت جهت پیشبرد اهداف می باشد.با اطلاعات بیشتر امکان شناسایی فرصت های موجود برای رشد و استفاده از این فرصتها افزایش می یابد، موفقیت در صحنه رقابت های تجاری همواره با مدیریتی است که از دانش بیشتری برخورداراست. مدیران آگاه از آینده نگری و قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار بوده و در برنامه ریزی های آتی خود، موفقیتهای بیشتری را تحصیل می نمایند.توسعه دانش از طریق کاربرد بهینه اطلاعات، سازمانها را به سمت آینده ای روشن رهنمون می گردد.از فواید گسترش دانش دستیابی به توسعه سازمانی و پیشرفت در آینده می باشد. مدیریت از طریق توسعه دانش روش های ممکن جهت توسعه سازمانی را شناسایی و طرح ریزی می نماید.همچنین برخورداری از دانش ابزاری جهت موفقیت در صحنه های تجاری و رقابت می باشد. سازمانهای متکی بر دانش توانایی بیشتری جهت رقابت و توسعه اقتصادی دارند.با ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان اطلاعات موجود و فرآیندهای کاری، دانش و درک جدید ایجاد می گردد. با کمک دانش جدید می توان تغییرات مفیدی را در امور تجاری اجرا نمود و روش های توسعه و پیشرفت تجاری را شناسایی کرد که این امر منجر به رشد اقتصادی و سودآوری بیشتر واحد می گردد