سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا منصوریان – پژوهشگر مرکز خلالاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله قسمت هائی از پروژه مطالعاتی نگارنده با عنوان ‹‹ و کیفیت و بهره وری›› می باشد . در این بخش از پروژه ‹‹ رویکرد وروش شناسی شش سیگما›› با رویکرد و روش شناسی خلاقیت شناسی بیونیکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و در مقالهرویکرد ‹‹ حل خلاق بیونیکی مسئلهCBPS) را برای استفاده در روش شناسی شش سیگما ارائه می نمایند خلاقیت شناسی بیونیکی یکی از مهم ترین روش های خلاقیت و نوآوری و حل مسئله است که به بررسی ساختارها و اصول طبیعت پرداخته و از این اصول در ساخت تجهیزات و وسایل فنی مهندسی و حل مسائل مدیریتی و مهندسی (حل خلاق بیونیکی مسئله)کمک می گیرد . از کابردهای این دانش می توان به الگوگیری از ساختار استخوان برای ساخت برج ایفل و یا ساخت جدیدترین ماشین شرکت بنز با الگوگیری از نوعی ماشین اشاره نمود . در این مقاله ضمن بررسی چرخه بهبود اثربخش شش سیگما بهکاربردهای دانش خلاقیت شناسی بیونیکی در هر یک از چرخه ها پرداخته و در نهایت به مواردی از این کاربردها در کاهش ضایعات اشاره می شود