سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطیه سادات میرخانی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
امید پورنیک – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرام توفیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
جمال شهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کاربرد داده کاوی پیش بینی کننده درپزشکی درواقع استفاده از مدلهای یادگیرنده جهت پیش بینی وضعیت سلامت بیماران است که با استفاده از ابزار ها و روشهای تحلیلی جهت تفسیر خودکار داده های بیماران از تصمیم گیری هایمناسب درمراقبت سلامت پشتیبانی می کند هدف داده کاوی پیش بینی کننده درپزشکی ایجاد مدلهایی است که میتواند از اطلاعات ویژه بیماران نتیجه جالبی را پیش بینی کرده که درخصوص شناسایی و گزارش دهی سریع بیماریهای عفونی و مسری نظیر مننژیت باکتریایی پیش گیری از گسترش اپیدمیهای خطرناک و مرگ و میر حاصل از آن بسیار حائز اهمیت می باشد داده های مورد استفاده جهت ایجادمدلهای پیش بینی کننده درشناسایی زودهنگام بیماری مننژیت باکتریایی مربوط به بانک اطلاعاتی بیماران مننژیتی سالهای ۱۳۸۸و۸۹ مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد که با استفاده ازتکنیک های داده کاوی Naive bayes,SOTA دو مدل پیش بینی کننده برتر ساخته شد.