سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هرمز اسوده – کارشناس ارشد اداره برنامه ریزی شرکت سهامی مخابرات گیلان

چکیده:

در یک شبکه مخابراتی طی یک ماه ممکن است صدها خرابی در خطوط ارتباطی مشترکین اتفاق افتد وجود خرابیدر خطوط مشترکین منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از درامدهای شرکت می شود برای مدیریت موثر شبکه لازم است خطاهای مشترکین بصورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا پس از مشخص شدن علت خطا از بروز خطاهای تکراری جلوگیری به عمل اید دراین مقاله ابتدا پارامترهای مربوط به مشترکینی که خطوط ارتباطی آنها دارای خرابی می شوند را ثبت نموده و پس از تحلیل انها به استفاده از تکنیک های داده کاوی و نتایج اماری به این نتیجه رسیدیم که تحلیل داده های جمع اوری شده می تواند دانش با ارزشی را در اختیار مدیران شبکه مخابراتی به منظور کاهش هزینه های نگهداری و کاهش درصد خرابی قرار دهد.