سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عماد روغنیان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

اغلب سیستم هایی که امروزه به نحوی درامور تولیدی بکارگرفته می شود درزمانهایی از سیکل عمر عملیاتی خود دچار شکست و ازکارافتادگی می شوند و چون توقف تولید ناشی از خرابی تجهیزات دارای هزینهه ای زیادی است بنابراین به فعالیت تعمیر نیازمند می شوند و پس افزایش اثربخشی برنامهریزی تعمیرات یکی از تکنیکهای موثر درسیستم نگهداری و تعمیرات بهمنظور کاهش تعداددفعات خرابی تجهیزات می باشد دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از پایگاه داده ای که درنتیجه ثبت فعالیت های تعمیراتی درسیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری بدست آمده است و همچنین استفاده از متدلوژی استاندارد داده کاوی CRISP-DM و تکنیکهای آن مانند خوشه بندی و همچنین با استفاده از نرم افزار Clementine با تحلیل داده ها و کشف دانش ارزشمند نهفته درحجم بزرگی از داده ها الگوی مناسبی جهت افزایش اثربخشی برنامه ریزی تعمیرات ارایه شود.