سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر ظهوری مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
مصطفی فخراحمد – مدرس گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز
سارا جعفری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

چکیده:

موفقیت یا شکست سازمانی ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد سیستمهای ERP شامل مجموعه های گوناگون و متعددی است که یکپارچگی آنها اهمیت و ارزش مضاعف را برای سازمان و شاخه های مختلف آن پدیده می آورد یکی ازا ین قسمتها مجموعه زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی است علاوه براین چالش اساسی برای مدیران منابع انسانی مدیریت استعدادهای سازمان است با توجه ویژه به اینکه افرادمناسب برای کار مناسب و درزمان مناسب منصوب شده باشند دراین مطالعه ما به بررسی چگونگی استخدام و ارتقا شغلی توسط استفاده از تجربه دانش گذشته می پردازیم که به عنوان کشف دانش از پایگاه داده و یا داده کاوی است و همچنین چندین مدل ارزیابی کارمندان جهت استخدام آنها و ارتقا شغلی آنها ارایه می دهیم .