سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدعلی پایتختی اسکویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ای
لاله طبقچی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، ع

چکیده:

امروزه استفاده از داده های پانل در مطالعات اقتصاد سنجی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. بطوریکه از داده های پانلی می توان برای مواردی که نمی توان مسائل را صرفاً بصورت سری زمانی یا برش های مقطعی بررسی کرد، بهره گرفت. از جمله مزایای پانل می توان به اطلاعات بیشتر، تنوع گسترده تر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و تورش پائین تر اشاره کرد. از طرفی نیز داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در بر می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان حاصل می کند. این مقاله ضمن بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در بخش انرژی بررسی کرده و آزمون های مربوطه را تشریح می کند. همچنین در این بررسی، آزمون های ایستایی و همجمعی داده های ترکیبی که در اغلب تحقیقات کاربردی به ویژه مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته شده است، تشریح می شود.