سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرزاد پارسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ل
محمدرضا انصاری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سعید تاکی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

منطقه دیلمان واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان لاهیجان در زون البرز مرکزی قرار دارد و قسمت اعظم آن توسط واحدهای رسوبی- آتشفشانی سنوزئیک پوشیده شده است. که دارای سنگ های ولکانیکی سازن کرج مانند توف آندزیتی، ریولیتی، ویتریک توف و توفیت و برخی سنگ های پلوتونیک مانند گرانیت، گرانودیوریت، گابروی توده ای که داخل سنگ ها نفوذ کرده اند. در این پژوهش سعی شده تا بهره گیری از تکنیک های پردازشی بر روی داده های سنجنده ASTER مناطق دگرسان شده توسط روش های متداول نظیر ترکیب کاذب رنگی (RGB)، نسبت گیری باندی و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، مناطق مستعد دگرسانی توسط داده های تصویری تفکیک و آشکار گردد، لذا با توجه به ترکیب کانی شناختی مناطق دگرسظانی، تنوع دگرسانی در منطقه عمدتاً از نوع فیلیک تا آرژیلیک ضعیف می باشد.