سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا توکلی – دانشجوی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سیدحسن طباطبائی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
موسی نقره ییان – عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – دکتری پترولوژی، استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۱۳۹ کیلومتری شمال شرق اصفهان قرار دارد. این محدوده کشور بخشی از زون ایران مرکزی و در نوار ولکانوپلوتونیک ارومیه- دختر واقع شده است. قسمت عمده منطقه را ولکانیک های ئوسن از سنگ های آتشفشانی با ترکیب آندزیت، داسیت و بیولیت، و سنگ های ساب و لکانیک توف و ایگنمبرایت به همراه کانی زایی کائولن تشکیل می دهد. مطالعه باندهای SWIR, VNIR و TIR این منطقه شناختی دقیق از مناطق دگرسانی را فراهم می آورد در این پژوهش روش های مختلف بارز سازی آلتراسیون ها، از قبیل ترکیب کاذب رنگی (RGB)، نسبت باندی (Band Ratio) و روش کمترین مربعات رگرسیون شده (LS-Fit) بر روی تصاویر سنجنده استر اعمال شده است. در نهایت نتایج حاصل از آنالیز طیفی داده های ماهواره ای استر با یکدیگر تلفیق و طی یک نقشه نهایی نشان دهنده ۳ منطقه امید بخش برای اکتشاف با ذکر اولویت معرفی گردید.