سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارسیا مقتدری – گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، ایران
فرید مر – دانشگاه شیراز

چکیده:

داده های ماهواره ای بشکلی گسترده برای نقشه برداری عوارض زمین شناسی و زیست محیطی در مقیاسهای مختلف بکار گرفته می شوند. بر پایه مطالعات گذشته توانایی داده های مادون قرمز نزدیک مرئی در نقشه برداری مناطق معدنی غنی از آهن و مناطقهوازده سولفیدی و همچنین ثبت مولفه های خاک نظیر اکسید های آهن، مواد آلی، کربناتها و کانیهای رسی از جنبه کمی به اثباترسیده است. غنی شدگی فلزات سنگین از جمله آهن در خاک و انباشت آنها در محصولات کشاورزی می تواند از دید سلامتی انسان عواقب خطر ناکی بهمراه داشته باشد. آهن بعنوان یک فلز سنگین از نظر شیمیایی عنصری فعال بوده و در طیف گسترده ای از کانسنگها در ترکیب با سایر عناصر رح می دهد. مطالعات پیشین حاکی از موفقیت سنجندهASTERدر ثبت کانسنگهای آهن در محدوده پنجر های اتمسفری مادون قرمز نزدیک مرئی و مادون قرمز موج کوتاه دارد. در این مطالعه با بکار گیری روشهایMEM ،MNF ،FCC ،IARRآلودگی آهن بشکلی موفقیت آمیز در صحرای چادرملو، ایران مرکزی ثبت شده است. در این مطالعه سعی بر آن شده است تا انواع آلودگی های اولیه )ذاتی( و ثانویه )انسانی( وابسته به معدن آهن چادرملو در یک مقیاس ناحیهای تشخیص داده شود. هدف اصلی این مقاله در وهله نخست مقایسه روشMEM با روش نسبتهای باندی و سپس پی جویی آلودگیهای آهن می باشد