سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اسفندیار جهانگرد – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهرنوش شیشوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در حال حاضر بدلیل محدودیتهای موجود در استفاده از داده های سری زمانی و داده های مقطعی توجه ویژه ای به داده های ترکیبی و پانل شده است و همین موضوع باعث گسترش استفاده روز افزون از این نوع داده ها شده است. منظور از داده های پانل بررسی همزمان بعد زمان و بعد مقطع می باشد. از جمله مزایای پانل می توان به تنوع و تغییر پذیری گسترده، همخطی کمتر بین متغیرها، بالا بودن درجات آزادی، کارایی بالا و تورش پائین و مواردی از این قبیل اشاره کرد. در ضمن، این روش امکان بیشتری برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی را فراهم می کند که به تنهایی از طریق آمارهای مقطعی یا سری زمانی قابل شناسایی نیستند. همچنین، این روش روندهای گذشته متغیرها را در بر می گیرد و نیز از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان حاصل می کند. در این مقاله اقدام به بررسی ساختار داده های ترکیبی در قالب برآورد اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخشها در ایران با انجام آزمونهای مربوطه از قبیل آزمونهای مانایی و هم انباشتگی متغیرها کرده ایم.