مقاله کاربرد داده های کانه نگاری و سیالات درگیر در تعیین شرایط تشکیل کانسار مس پورفیری شمال شرق اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پترولوژی از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد داده های کانه نگاری و سیالات درگیر در تعیین شرایط تشکیل کانسار مس پورفیری شمال شرق اراک
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیالات درگیر
مقاله مس پورفیری
مقاله اراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی فریماه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی هارونی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: باقری هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری اصفهانی مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار دالی در شمال شرق اراک و بر روی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر واقع شده است و شامل توده های آتشفشانی- نیمه آتشفشانی با ترکیب دیوریت- کوارتز دیوریت پورفیری، آندزیت تا داسیت است که در مجموعه ای از گدازه ها و سنگ های آذرآواری با ترکیب آندزیتی نفوذ کرده اند. سه پهنه آلتراسیون اصلی در این منطقه شناسایی شده که شامل دگرسانی پتاسیک (بیوتیت ثانویه+مگنتیت+ارتوکلاز ثانویه)، فیلیک (سریسیت+کوارتز+پیریت) و پروپیلیتیک (کلسیت+کلریت+اپیدوت) است. بررسی های زمین شناسی، زمین شیمیایی و مطالعه سیالات درگیر، نشانگر حضور کانسار مس پورفیری غنی از طلا در منطقه است. مطالعه مقاطع صیقلی، حضور طلا به صورت ادخال در رگه های کوارتز و فازهای سولفیدی همچون کالکوپیریت را تایید می کند. مطالعات سیالات درگیر نمونه های کوارتزی حاصل از سیال کانه ساز از پهنه های دگرسانی پتاسیک و فیلیک، دمای بین ۱۸۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد، شوری بین ۲۶ تا ۷۰ درصد بر حسب نمک طعام و کاهش درجه حرارت و شوری از پهنه پتاسیک به سمت پهنه فیلیک را نشان می دهد که مطابق با سایر نهشته های مس پورفیری جهان است.