سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامیار رفعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده
نعیم اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده
محمد قدسی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده ی کلمپیوتر، پژوهشکده کامپیوتر، م

چکیده:

یکی از موضوعات مطرح در طراحی الگوریتم ها بحث شبکه های حسگر می باشد. این شبکه ها متشکل از مجموعه ای از واحدهای متحرک و مستقل از هم با توان مصرفی و پردازشی محدود است که از طریق فرستنده های رادیویی با یکدیگر در ارتباطند و اقدام به جمع آوری اطلاعات می نمایند. مساله ی مسیریابی در این شبکه ها به گونه ای که حداقل انرژی مصرف شود، از دسته مسائل غیر چند جمله ای سخت می باشد که ارائه راه حل های تقریبی مناسب موضوع برخی از تحقیقات در این زمینه است. در بیشتر مدل های ارائه شده فرض بر ثابت بودن حسگرها است، در این مقاله سعی می شود الگوریتمی برای مسیریابی درشبکه ی حسگرهای متحرک ارائه شود. با توجه به ماهیت جنبشی این شبکه ها، استفاده از داده ساختارهایی که بتوانند ساختار زیر درخت فراگیر را بهص ورت بهینه نگاهداری نمایند بسیار سودمند است. در این تحقیق از داده ساختار جنبشی برای نگاهداری زیر درخت فراگیر استفاده شده است. در این مقاله این روش ارایه و بررسی می شود و نشان می دهیم که باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی مسیریابی در این شبکه ها می شود.