سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جابر کریم پور – استادیار دانشگاه تبریز
ساناز خبرت – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه با افزایش حجم سیس تم های کامپیوتری استفاده ازمهندسی نرم افزار مبتنی برمولفه ها به عنوان یک راه حل اساسی برای توصیف طراحی و پیاده سای این سیستم ها مطرح است درسیستم های مبتنی برمولفه هدف اصلی سیستم ایجاد سیستم با ترکیب مولفه های موجود است این روش مهندسی درمورد استفاده مجدد از مولفه های موجود مزایایی دارد اما درخصوص افزایش انعطاف پذیری توصیف دقیق کل سیستم و اثبات درستی سیستم ضعفهای اساسی دارد برای رفع یان ضعفها روشهای صوری متعددی ارایه شده است یکی از این روشهای جدید خودکارهای تعامل مولفه ها می باشد هدف اصلی این مقاله استفاده از این خودکارها درتوصیف دقیق سیستمهای نرم افزاری است دراین راستا سیستم سوخت رسانی خودروهای انژکتوری را با استفاده ازمولفه ها توصیف نموده و برای هرکدام از آنها خودکارتعامل ترسیم می نماییم