سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سپیده اسدزاده خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اینمقاله مروری براهمیت به کارگیری فناوریهای نو درجهت ارتقا قابلیت زیست پذیری میکروارگانیسم های پروبیوتیکی درمواد غذایی به منظور بهره گیری از اثرات سلامتزایی انها در قالب محصولات غذایی عملگرا خواهد داشت هدف ازاین تحقیق ارزیابیمتد جدیدی برای تولید میکروکپسولهای خشک حاوی تعدادفراوانی سلولهای زنده Lactobacillus. Paracasei با استفاده از خشک کن پاششی وکیوم فراصوت است دراین مقاله ثابت شده است که با به حداقل رساندن تنشهای حرارتی و اکسیداسیونی درمرحله خشک کردن و همچنین انتخاب مناسب فرمولاسیون ترکیبی تری هالوز با مالتودکسترین درماتریس کپسول دار زیست پذیری سلولها تا بیش از ۶/۲± ۷۰/۶ درصد افزایش می یابد.