سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا انگبینی – دانشجوی کارشناسی عمران_عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
آرش صداقت دوست – دانشجوی کارشناسی عمران_عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
وحید رشیدی نیا – دانشجوی کارشناسی عمران_عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بهرام جبلی عاملی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

نظربه اینکه بارشدروزافزون جمعیت دردنیا و افزایش نیازهای آدمی روزبروز برمیزان ضایعات صنعتی و کشاورزی افزوده می شود لذا یکی از صنایعی که امکان بهره وری از این ضایعات را فراهم می کند صنعت ساختمان می باشد دراین مقاله به بررسی نقش کاربرد پوسته برنج زایده ای کشاورزی و خاکستر ان به عنوان ماده ای پوزولانی دارای سیلیس فعال درصنعت ساختمان می پردازیم براساس استانداردASTM-C-618 می توان خاکستر پوسته برنج R.H.A را از پوزولانهای مصنوعی به شمار آورد چرا که با استفاده ازم خلوط پوسته برنج و اهک به نسبت مساوی و پختن آن ها درکوره ای مناسب دردمای ۶۰۰ درجه و زمان نگهداری ۴ ساعت می توان نوع ماده چسبنده هیدرولیکی مشابه سیمان تولید کرد که خود نوعی ماده پوزولان محسوب میشود با افزایش مقداری پوسته برنج عمل آوری شده دراهک به سیمان برای ساختن بتن از اثر مواد آلی و نیز افزایش قابل ملاحظه فشار کاسته می شود دیگر اینکه افزودن مناسب R.H.A به عنوان ماده ای پوزولان دربالا بردن دوام بتن دربرابر محیط اسیدی و نیز کاهش خرابی آرماتورهای بتن آرمه موثر بوده و همچنین نقش چشمگیری در تثبیت خاک و ساخت بلوکهای سیمانی و بتنی و حتی درساخت آجر و بتن های عایق سبک دارد.