سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سهراب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار و عضو هیئت علمی – دانشگاه گیلان

چکیده:

میراث تاریخی از قبیل مقبره ها و ابنیه ی تاریخی مرسوم،در زلزله ها بسیار تحت تاثیر قرار می گیرند و این امر بهسازی لرزه ی این سرمایه های ملی را لازم می دارد. در این مقاله، به بررسی بهسازی لرزه ای بنا های تاریخی با استفاده از راهکار جداسازی لرزه ای پرداخته خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی انواع جداگر های پایه و بررسی رفتار خطی، دو خطی و غیر خطی، و همچنین روش اجرای سیستم جداسازی لرزه ای ،به منظور بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی می باشد. روش تحقیق در این مقاله بصورت معرفی انواع جداساز ها و روش اجرا و در نهایت بررسی یک بنای تاریخی که با کمک سیستم جداسازی لرزه ای مقاوم سازی شده است، می باشد. همچنین مدل سازی تاریخچه ی زمانی بنای مورد مطالعه در نرم افزار MATLAB و با استفاده از برنامه ی نوشته شده در این محیطانجام خواهد پذیرفت.