مقاله کاربرد جاذب خاکستر استخوان در تصفیه آبهای آلوده با کروم شش ظرفیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد جاذب خاکستر استخوان در تصفیه آبهای آلوده با کروم شش ظرفیتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاکستر استخوان
مقاله جذب
مقاله کروم
مقاله تصفیه آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غنی زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: قانعیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کروم یکی از مهم ترین فلزات سنگین است که مقادیر بالای آن در آب آشامیدنی باعث اثرات سوء بهداشتی متعدد می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی، دوز جاذب، زمان تماس و pH در جذب آلاینده انجام شد.
روش بررسی: خاکستر استخوان با استفاده از کوره الکتریکی در دمای ۴۵۰oC و زمان ۲ ساعت تهیه شد. دانه بندی جاذب با الک های استاندارد ASTM در محدوده ۰٫۵-۱mm انجام گرفت. مشخصات ساختاری خاکستر استخوان و سطح وی‍ژه آن با روش های متداول تعیین شد. غلظت کروم نمونه ها با روش نورسنجی در طول موج ۵۴۰nm اندازه گیری شد. ایزوترم جذب کروم در خاکستر استخوان با استفاده از معادلات مدل های جذب Freundlich، Langmuir و Tamkin مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: خاکستر استخوان اغلب از هیدروکسی آپاتیت کلسیم تشکیل شده که میزان سطح ویژه آن ۱۰۰m2/g است. در این بررسی جذب در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه به تعادل رسید، و افزایش دوز جاذب تا حدود ۰٫۷g منجر به افزایش میزان جذب کروم شد، اما مقادیر بالاتر تاثیری در راندمان جذب نداشت. نتایج نشان داد جذب کروم در محدوده اسیدی (pH=3) بهتر انجام می گیرد. ایزوترم جذب کروم در خاکستر استخوان از مدل های Langmuir و Tamkin تبعیت می کند، و در این بررسی حداکثر جذب و ضریب بدون بعد (RL) بر اساس مدل Langmuir به ترتیب معادل ۲٫۰۲۵ mg/g و ۰٫۱۵ تعیین شد که نشان دهنده جذب مناسب کروم توسط خاکستر استخوان بود.
نتیجه گیری: خاکستر استخوان یک جاذب ارزان است که با توجه به خصوصیات سطحی می تواند در جذب کروم مورد استفاده قرار گیرد.