سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور مشرقی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رهاسازی انواع مختلف مواد آلوده کننده به محیط از مسائل بسیار مهم و قابل توجه بوده که نه تنها زندگی انسان بلکه بسیاری از موجودات زنده دیگر را که نقش مهمی در چرخه حیات دارند نیز به خطر انداخته است. حضور و تجمع این مواد آلوده کننده اکثرا ناشی از فعالیتهای انسانی می باشد که به صورت پساب های صنعتی ، خانگی و مواد زائد می باشد و عمدتا حاوی مواد سمی آلی و معدن یمانند فلزات سنگین می باشد. اثرات اینگ.نه مواد بر موجودات زنده در محیط را می توان بر روشهای مختلف بررسی نمود . امروزه با پیشرفتهای چشمگیری که در مطالعات بیولوژی مولکولی صورت گرفته است ، روشهای جدید ابداع شده است که میتوان سریعتر و دقیقتر به نتایج دلخواه رسید. یکی از این تکنیکها ، روش ژل الکتروفورز گرادیانت دناتورینگ یا DGGE می باشد که در این روش قطعات DNA دارای طول مشابه بر اساس ساختار ترکیب بازیشان از یکدیگر متمایز می گردند. لذا از این روش برای بررسی تغییراتی که رد جوامع میکروبی که در معرض آلودگی قرار گرفته اند استفاده شده است. در این مطالعات بدون این که از روشهای پر هزینه و طولانی مدت کشت و شناسایی میکروارگانیزم استفاده شود با استخراج و خالص سازی مستقیم ۱۶srDNA از نمونه ای محیطی آب و خاک و تکثیر آن با روش PCR تغییرات مورد نظر در سطح ژل مورد بررسی قرار می گیرد . با توجه به نتایج بدست آمده می توان جمعیت یا جوامع میکروبی که به مواد آلوده کننده مقاوم می باشند را شناسایی نموده و از آنجائیکه این جوامع دارای خواص ویژه ای مانند پتانسیل تجزیه کننده ای بالا هستند در مطالعات بعدی جهت کاربرد بیوتکنولوژِی و زدودن آلودگی استفاده نمود.