سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد قربان – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد
حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

روش پلاریزاسیون القایی طیفی (SIP) شاخه ای از روشهای اکتشافی در ژئوفیزیک است که در سالهای اخیر به طور گسترده در پی جوئیهای معدنی (تشخیص ویژگیهای کانی سازی)، نفتی (شناسایی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی ایجاد شده توسط حضور هیدروکربنها در عمق)، پتروفیزیکی (خواص الکتریکی، نفوذپذیری و هدایت هیدولیک) و زیست محیطی (شناسایی زون آبدار، تشخیص آلودگی در زونهای آبدار) به کار گرفته شده است. در این روش جریان الکتریکی متناوب در چندین فرکانس مختلف به درون زمین (سنگ) فرستاده می شود و مقاومت ویژه الکتریکی و اختلاف فاز بین جریان الکتریکی و پتانسیل در فرکانسهای ارسالی اندازه گیری می شود که نسبت به روش مرسوم پلاریزاسیون القایی در حوزه زمان، حاوی اطلاعات زیرسطحی کاملتری می باشد. مطالعات اخیر نشان می دهد که داده های SIP به هندسه تخلخل و ریز ساختارهای داخل لایه مرزی سنگ بستگی دارد، به همین دلیل حاوی اطلاعاتی در باره نفوذ پذیری سنگ و خواص سیال موجود در منافذ سنگ می باشد. با توجه به اینکه در هر نقطه برداشت، با تصحیح مسئله کوپلینگ الکترومغناطیس ایجاد شده در فرکانسهای بالا در چند سال اخیر، این روش کاربرد وسیعی یافته است. در این تحقیق مروری بر روش برداشت، کاربردها و چگونگی تفسیر داده های SIP همراه با چند مثال موردی عنوان شده است.