سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعیمه عشقی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فرشته حسینی –
محمدحسین حداد خداپرست –
شادی بلوریان –

چکیده:

درسالهای اخیر صنعت غذا با هدف سهولت کار و کاهش هزینه های ازمایشگاهی مخرب به دنبال کاربرد روشهای نوین نظیر پردازش تصویر درکنترل کیفیت محصولات غذایی بودها ست از جمله امروزه رنگ سنجی با استفاده از پردازش تصویر به عنوان جایگزین روشهای دستگاهی و شیمیایی رنگ سنجی مدنظر قرارگرفته است درپژوهش حاضر کورکومین استخراج شده از ریزوم زردچوبه به عنوان یک افزودنی رنگی طبیعی و عملگر در سه غلظت مختلف به روغن سویا افزوده شد و نمونه ها در دو دمای ۲۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد تحت شرایط نور و تاریکی به مدت سه ماه نگهداری شدند تصویرگیری از نمونه های روغن با استفاده ازاسکنر انجام شده و تصاویر جهت بهره گیری متعاقب با فرمت jpg ذخیره شدند. سپس با استفاده از نرم افزار Image J اختصاصات رنگی آنها شامل b,a,L استخراج و با روغن شاهد بدون کورکومین مقایسه گردید.