سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خیاط – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،ایران

چکیده:

بکارگیری ایزوتوپ ها (پایدار و رادیو اکتیو) در تحقیقات کشاورزی، افق های تازه ای را برای پژوهشگران نمایان ساخته تا در قالب شاخه های علوم کشاورزی، پاسخگوی بسیاری از مشکلات و مجهولات باشند. فناوری هسته ای (در مقایسه با سایر روش ها) ابزاری دقیق و سریع و در پاره ای از موارد به عنوان تنها روش در حل معضلات کشاورزی به شمار می روند. کشف و تولید رادیوایزوتوپ ها و متعاقب آن ساخت ترکیبات شیمیایی مختلف که در ساختمان ملکولی آنها یک عنصر رادیواکتیو جایگزین شده باشد. افق جدیدی را به روی پژوهشگران گشوده، به طوری که امروزه اغلب مطالعات و آزمایش های علمی در زمینه کاربرد علف کش ها. با استفاده از تکنیک ردیابی سموم نشان دارد به ایزوتوپ رادیواکتیو (کربن ۱۴ ) انجام می شود. در این روش امکان ردیابی مقادیر بسیار اندک علف کش، حتی در موقعیت های درون سلولی امکان پذیر است. تعیین مناسب ترین زمان کاربرد علف کش، غلظت مفید، تاثیر مواد افزودنی و ترکیب چند علف کش، با استفاده از فناوری ردیابی علف کش های نشاندار به عنصر رادیواکتیو ( کربن ۱۴ ) از جمله کاربردهای ردیاب ها در کنترل آفات و علف های هرز می باشد. تعیین بهترین زمان بکارگیری ۲ ،۴ D 2 و گلایفوسیت در کنترل علف های هرز دائمی شیرین بیان و پیچک و مناسب ترین زمان کاربرد ، ۴ D علف کش های برای کنترل انتخابی علف های هرز پهن برگ مزارع ذرت، در مزرعه تحقیقات کشاورزی سازمان انرژی اتمی ایران نمونه هایی از این دست می باشد.