سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحمد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
علیرضا جوانشیرمقدم –
علیرضا باقری –

چکیده:

بررسی فنی و اقتصادی پروژه ها به منظوراتخاذ بهینه ترین تصمیم صورت میگیرد درموقعی که رویدادهای آتی بطور کامل قابل پیش بینی نبوده و برخی از آنها نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردارباشند عامل ریسک وجود دارد درفعالیت های اقتصادی به دلایل مختلف امکان تغییر درقیمت هزینه و دیگرپارامترهاوجود دارد که این امر درایران بطور قابل توجهی دیده میشود هدف ازاین مقاله بررسی وضعیت فرایند مالی معدن بالاست دامغان درشرایط قطعی و سپس پیش بینی و شبیه سازی آینده اقتصادی آن درشرایط غیرقطعی با استفاده از پارامترهای متغیر می باشد پس از این مرحله و جاگذاری توابع توزیع با استفاده از تولید اعدادتصادفی و نمونه گیری از توابع مربوطه با تعدادتکرار مشخص تغییر پذیری NPV براساس تغییرات پارامترهای غیرقطعی بررسی گردید و باتوجه به خروجی سیستم و هیستوگرام توزیع NPV ملاحظه گردید که مقدار NPV با درصد خیلی کمی منفی خواهد شد.