سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر صباغ نیا – دانشگاه مراغه،
مهدی محب الدینی – دانشگاه محقق اردبیلی
محسن جانمحمدی – دانشگاه مراغه،

چکیده:

بهبود ژنتیکی گیاهان برای داشتن یک کشاورزی مدرن و صنعتی نیاز تولید ارقام جدید با روشهای نوین است. با روشهای نوین با استفاده از هسته ای یک روش عالی برای بهبود ژنتیکی گیاهان می باشد و از این روش برای تولید ارقام جدید در گیاهان زراعی، باغی و زینتی استفاده می گردد. پرتوتابی با اشعه های گاما، ایکس و نوترون ها که از عمده ترین روش های پرتوتابی می باشند در مورد بیش از ۸۰-۷۰درصد از واریته های ثبت شده در جهان اجرا شده است. پس از تاسیس مرکز تحقیقات هسته ای در کشاورزی، نزدیک به دو هزار رقم بصورت مستقیم یا غیر مستقیم پس از تلاقی با ارقام موجود در بیش از ۵۸ کشور جهان به ثبت رسیده است. روش های موتاسیون القایی بویژه برای گیاهانی که تولید مثل رویشی داشته و تنوع ناشی از تولید مثل جنسی در آنها محدود است حایز اهمیت بوده و می تواند تنوع ژنتیکی ایجاد کند. در طول دهه گذشته استفاده از پراب های نشان دار شده با مواد رادیواکتیو در تحقیقات DNA نوترکیب برای اهداف کلونینگ، نقشه یابی ژنها در گیاهان، ترانسژن کردن گیاهان بویژه برای انگشت نگاری بر اساس مارکر های مولکولی میکروساتلایت و DAF به صورت یک کار مرسوم در آمده است. شناسایی و آنالیز گیاهان موتانت با استفاده از تکنیک های مولکولی برای انگشت نگاری DNA و نقشه یابی ژنها بر اساس مارکرهای مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز مثل STMS و Mutant Tagging ابعاد جدیدی در تکنولوژی نوین بوجود آورده است. هدف از این مطالعه مروری بررسی تاریخچه، نقش و آینده استفاده از انرژی هسته ای و پرتوهای رادیواکتیو در بهبود ژنتیکی گیاهان زراعی در کشاورزی مدرن می باشد.