مقاله کاربرد تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت در بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت در بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب اعصاب محیطی
مقاله توان بخشی دست
مقاله تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ماندنی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری میمنت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی به علت تغییرات ثانویه نقشه های کورتیکال سبب آسیب های حسی-حرکتی طولانی مدت و گاهی همیشگی می گردند. هدف این مطالعه تعیین امکان کاربرد و کارایی تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت بر عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی بود.
روش بررسی: در یک مطالعه مداخله ای تعداد ۷ بیمار مبتلا به آسیب اعصاب مدین و اولنار (۲ زن، ۵ مرد، میانگین سن: ۲۸ سال) از جامعه در دسترس بررسی شدند. پس از غربالگری و کسب رضایت نامه کتبی، بیماران در حالی که دست و ساعد سمت سالمشان توسط یک اسپیلنت به مدت ۴ هفته در ساعات بیداری بی حرکت می شد، تحت یک برنامه تمرینی فشرده با اندام مبتلا به مدت روزانه ۱٫۵ ساعت، ۵ روز در هفته به تعداد ۲۰ جلسه در طی ۴ هفته قرار گرفتند. آزمون های ارزیابی شامل: Semmes Weinstein Monofilament (SWM)، Nine-hole Peg Test (9-HPT) و Motor Activity Log (MAL)، قبل، بعد و ۴ هفته پس از اتمام مداخلات صورت می گرفتند.
یافته ها: آنالیز اطلاعات حاکی از عدم تغییر در میزان درک لامسه بیماران در نوک انگشتان پس از درمان در آزمون SWM بود، حال آنکه عملکرد حرکتی بیماران در آزمون ۹-HPT و کاربرد اندام مبتلا در فعالیت های روزمره زندگی در پرسش نامه MAL بهبودی معناداری را در جلسه پس از درمان نشان می دادند (P<0.01) و بهبودی در طول دوره پی گیری مطالعه نیز نسبت به جلسه پس از درمان ماندگار بود (P>0.05).
نتیجه گیری: تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت می تواند به عنوان یک تکنیک درمانی مناسب در برنامه توان بخشی بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی در نظر گرفته شود.