سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا حامد غفاریان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مهندس فرآیند فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مجتمع گاز پار
فرهاد بهمنی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، رئیس گروه مهندسی فرآیند فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مج
کوروش کاوه ئیان – کارشناس مهندسی شیمی، مهندس ارشد فرآیند فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مجتمع گاز پار
سید عباس موسوی – کارشناس مهندسی شیمی، مهندس ارشد فرآیند فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مجتمع گاز پار

چکیده:

کار حاضر به بررسی مصرف انرژی و پیکره بندی های مختلف بازیافت انرژی در واحد های زیست محیطی پرداخته است. انتگراسیون حرارتی فرآیند در پیکره بندی های متفاوت توسط نرم افزار Aspen HX-Net انجام شده است. نقطه پینچ با توجه به داده های فرآیندی جریان های جرمی و همچنین مشخصات ترموفیزیکی آن ها توسط نرم افزار محاسبه و نزدیکی دمایی در موارد مختلف بر اساس موارد پذیرفته شده در سرویس های مشابه در نظر گرفته شده است. ضرایب انتقال حرارت در هر یک از موارد از کتابخانه نرم افزار استخراج شده است.