سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جلالی – استادیار دانشگاه آزاد دامغان
محمدرضا عینی نجف آبادی – دانشجوی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

پس ازتصفیه روغن به منظور دستیابی به محصولی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب نقطه ذوب پلاستیسیته زمان ماندگاری و … با فرایند های مرسوم هیدروژناسیون و اینتراستریفیکاسیون روغن را فراوری می نمایند یک راهکار جایگزین این روشها استفادهاز لیپازها درحلال های آلی به منظور انجام واکنشهای هیدرولیز و اینتراستریفیکاسیون دریک راکتور غشایی است با استفاده از فرایند غشایی علاوه برصرفه جویی زیاد درهزینه های انرژی از دماهای به مراتب پایین ترین برای انجام واکنشها استفاده م یکنیم که این سبب کاهش آسیب های حرارتی به روغن می شود دراین مقاله مکانیسم عمل و کاربرد بیوراکتورهای غشایی نظیر سیستمهای راکتورغشایی دوفازی سیستم های راکتور غشا امولسیون و سیستم های راکتور غشایی تک فازی و نیز مزایا و معایب این سیستم ها نسبت به هم مورد بررسی قرارگرفته است.