سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه ملایر
محمد نجات الهی –
مجتبی کاظمی –

چکیده:

تصادفات مربوط به حیات وحش و وسایل نقلیه به یک نگرانی عمده برای ایجاد امنیت تبدیل شده است. برای رفع محدودیت های روش سنتی اقدام به یافتن پیشرفت های رو به رشد جهت کاهش این خطرات گردیده که از فناوری جدید تحت عنوان سنسورهای ردیابی Break-The-Beam استفاده می شود، حیوانات وحشی که به غذای کنار جاده جذب می شوند اغلب با وسایل نقلیه برخورد کرده و خطر جدی بقای آنها را تهدید می کند وحتی می تواند منجر به کاهش تعداد آنها و در نهایت تاثیرات بالقوه ای برای زندگی آنها به عنوان جمعیت پایدار گردد. در این سیستم از سنسورهای حساسی برای کاهش حوادث استفاده می شود تا حیوانات بزرگ جثه را با عنوان اینکه آنها به جاده نزدیک می شوند شناسایی کند. این فناوری شامل مناطق تحت پوشش سنسور و سیستم تجزیه کننده پرتوهای انعکاسی می باشد که به دوصورت فعال و غیر فعال وجود دارد سیستم فعال، شامل رادارهای میکروویو می باشد که سیگنال ها را در سرتاسر منطقه تحت پوشش ارسال و انعکاس، بازتاب آن را اندازه گیری می کنند. سیستم غیرفعال شامل ردیاب تصویری و مادون قرمز است که فقط با دریافت سیگنال کار می کند و دارای تجهیزاتی برای تشخیص حرکت جبهه هوای گرم، گرمای موتور وسایل نقلیه و حرکت حیوانات می باشد.