سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه اشرفی – دانشجوی دکتری صنایع غذایی
میرخلیل پیروزی فرد –
لاله مهریار –

چکیده:

به رغم پیشرفت های چشمگیر درزمینه فناوری نگهداری مواد غذایی تقاضا برای مصرف محصولات سالم و ایمن با ارزش غ ذایی بالا و خوا صحسی مطلوب عمر ماندگاری طولانی و درعین حال مشابه با غذاهای سنتی و با حداقل افزودنی افزایش یافته است بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته MAP بسته بندی فعال و بسته بندی هوشمند روشهای مدرن بسته بندی جهت افزایش کیفیت ماده غذایی و عمر ماندگاری آن می باشد بسته بندی هوشمند شرایط ماده غذایی بسته بندی شده را برای دادن اطلاعاتی در مورد کیفیت ماده غذایی بسته بندی شده در طی حمل و نقل و نگهداری بیان می کند دراین مقاله سعی براین است که با دادن اطلاعاتی سودمندو مفید در مورد تکنولژی بسته بندی هوشمند آشنایی بیشتر و بهتری از این تکنولوژی داشته باشیم .