سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید دهش – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود غیاثی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درحال حاضر ته سیگارها یکی از بیشترین و خطرناک ترین زباله ها درجهان هستند دراین مقاله ته سیگار به عنوان مهارکننده خوردگی فولاد مورد بررسی قرارگرفته است شرایط آزمایشگاهی بگونه ای است که بدترین حالت درنظر گرفته می شود ترکیابت شیمیایی عصاره آبته سیگار بوسیله سیستم آنالیز واکنش کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی و مادون قرمز تعیین شده و برای ارزیابی اثر عصاره آب ته سیگار درجلوگیری از خوردگی از روش کاهش وزن استفاده شده است بیشترین بازده مهار کنندگی خوردگی آبی ته سیگار در محلول ۱۰% HCL و ۱۵% از HCL با ۵% مهارکننده به ترتیب به ۹۴/۶% و ۹۱/۷% می رسد درمحلول ۲۰% از HCL با اضافه کردن ۱۰% مهار کننده ماکزیمم بازده خوردگی به ۸۸/۴% می رسد دراین مقاله مروری نیز برمقالات و کارهای آزمایشگاهی انجام شده برروی ته سیگار به منظور جلوگیری از خوردگی انجام شده است.